2610333782 | 6937442949

Καθαρισμός – Φύλαξη Χαλιών

Τα χαλιά πλέον αφού έχουν ολοκληρώσει τα στάδια του καθαρισμού και της ανάλογης πλύσης που μας υποδυκνύει η ποιότητα τους, θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα για τη φύλαξή τους. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας κατωχυρώνουν εξασφαλίζουν πως θα ακολουθήσουμε όλα τα απαραίτητα βήματα, για την σωστή και ποιοτική φύλαξη των χαλιών σας.

Leave a comment